Đắk Nông: Quản chặt chất thải nguy hại trong sản xuất, kinh doanh

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  03 Tháng Mười 2017 9:28:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1464/QĐ-UBND về Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ nguồn CTNH có khối lượng phát sinh dưới 600 kg/năm hoặc chủ nguồn CTNH ở vùng sâu, vùng xa, khu vực chưa đủ điều kiện xử lý CTNH phải tiến hành hợp đồng với các chủ xử lý CTNH đã được cấp Giấy phép xử lý. Trong quá trình này, các chủ xử lý CTNH phải vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển bằng các phương tiện, thiết bị được ghi trên Giấy phép xử lý.

Ngoài ra, các chủ xử lý CTNH cũng có thể liên kết với chủ phương tiện vận chuyển ở tỉnh Đắk Nông để tiến hành thu gom vận chuyển, trung chuyển đến nơi xử lý. Tuy nhiên, các phương tiện vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quản lý theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và được UBND tỉnh phê duyệt đối với việc quản lý và vận chuyển CTNH.

Sở TN&MT được giao chủ trì trong việc phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên cập nhật số liệu, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh. Sở Công thương, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã phải phối hợp với Sở TN&MT và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc triển khai Kế hoạch. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần phản ánh kịp thời về Sở TN&MT để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Được biệt, hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ, trong đó có hơn 400 doanh nghiệp phát sinh CTNH với khối lượng dưới 600 kg/năm. Các nguồn phát sinh CTNH theo các nhóm ngành nghề của các cơ sở sản xuất bao gồm thủy điện, truyền tải điện, cơ sở chế biến gỗ, gara ô tô…với các loại CTNH gồm: Bóng đèn huỳnh quang thải, dầu nhớt thải, bao bì mền thải có dính thành phần nguy hại…

K.Linh

MONRE