Các bài viết trong Tháng Giêng, 2019

Tháng 1
15
Thời gian qua, các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người dân.... Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số cơ sở đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của tỉnh và sức khỏe người dân.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra đã và đang được các ... Chi tiết