Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2017

Tháng 12
6
Sau 01 năm nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 25/CT-TTg) về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Đồng Nai bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường tại các KCN Phấn đấu hoàn thành Theo Sở TN&MT Đồng Nai, để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường ... Chi tiết
 
Tháng 12
6
Bình quân hằng năm, TP Hồ Chí Minh tăng khoảng 5% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, thế nhưng, hiện công tác xử lý rác chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp. Điều đáng nói, thành phố chỉ mới đáp ứng xử lý được khoảng 60% khối lượng chất thải nguy hại. Mặc dù chính quyền TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư công nghệ hiện đại vào xử lý chất thải, nhưng để giải bài toán này không hề đơn giản…
Rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại hộ gia đình, gây khó khăn cho việc thu gom. Hàng nghìn tấn rác chỉ được xử lý thủ công Theo UBND TP Hồ Chí Minh,... Chi tiết