Các bài viết trong Tháng Ba, 2019

Tháng 3
8
Trong thời gian qua, với những nỗ lực của TP.HCM và tỉnh Bình Dương, chất lượng môi trường trên khu vực tuyến kênh Ba Bò đã có nhiều cải thiện đáng kể, chất lượng nước trên tuyến kênh trong năm 2018 đã có phần cải thiện so với năm 2017. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm trên tuyến kênh Ba Bò vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa cải thiện rõ rệt như mong muốn, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.
Trong thời gian qua, với những nỗ lực của TP.HCM và tỉnh Bình Dương, chất lượng môi trường trên khu vực tuyến kênh Ba Bò đã có nhiều cải thiện đáng kể, chất lượng nước trên tuyến kênh trong năm 2018 đã có phần cải thiện so với năm... Chi tiết