Bài viết trong danh mục: Văn bản

Tháng 1
25
UBND tỉnh Đồng Nai: Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017"
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 4767/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017". Cụ thể như sau: Chi tiết
 
Tháng 6
7
Tại phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, đã diễn ra lễ ký kết Quy chế số 37/QCPH-TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-LA-TG-BP-LĐ về việc phối hợp quản lý Nhà nước trong lĩnh... Chi tiết
 
Tháng 5
25
Quy chế phối hợp: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tỉnh Đồng Nai; Tỉnh Bình Dương; Tỉnh Tây... Chi tiết