Bà Rịa – Vũng Tàu: 5 chương trình trọng tâm xử lý ô nhiễm giai đoạn 2017 - 2020

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  05 Tháng Chín 2017 9:59:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xây dựng dự thảo Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020).


Bác rác Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) vừa có quyết định đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 được thực hiện với mục tiêu nhằm thu gom, xử lý các chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trước khi thải; cải thiện, khắc phục chất lượng môi trường tại một số khu vực đang bị ô nhiễm…

Đề án sẽ tập trung triển khai 05 chương trình trọng tâm gồm: chương trình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó đảm bảo chấm dứt hoàn toàn tình trạng chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh, đặc biệt là trên địa bàn huyện Côn Đảo; chương trình thu gom, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; chương trình cải thiện, khắc phục một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng (các khu vực chế biến hải sản, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, các khu vực kênh Bến Đình, hồ Bàu Sen,…) và cải tạo, khôi phục cảnh quan môi trường tại một số khu vực cần bảo vệ; chương trình nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thải, nguồn nước cấp; chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức doanh nghiệp, cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan, Sở TN&MT sẽ khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Đề án xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017 – 2020 trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt.

Linh Nga

MONRE