Bình Dương có 12 ngành nghề nguy cơ ô nhiễm

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  03 Tháng Mười 2017 10:41:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Để chủ động các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý.

Theo Danh mục này, Bình Dương hiện có 12 ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường; 7 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt thuộc huyện Bàu Bàng, các TX.Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An và TP.Thủ Dầu Một; 3 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước dưới đất thuộc các TX.Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An; 2 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí thuộc các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo; 13 vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường thuộc các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, các TX.Dĩ An, Bến Cát, Thuận An và TP.Thủ Dầu Một.

Trên cơ sở Danh mục trên, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các giải pháp phòng ngừa và hạn chế gia tăng các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. Cụ thể, tăng cường kết hợp thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong khi lập phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư. Ưu tiên phát triển công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao, sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liệu; khuyến khích dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải hoàn chỉnh…

Tại các vùng này, cần thực hiện các giải pháp hạn chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường các vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Các giải pháp phòng ngừa, xử lý đối với các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường như: Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể ứng cứu sự cố môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020; tăng cường trang thiết bị, nhân lực và thường xuyên thực hiện diễn tập công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh…

PV

MONRE