Bình Dương hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  19 Tháng Tư 2017 11:05:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 – 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017.

 

“Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đến nay và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 2588/BNN-TCTL ngày 28/3/2017; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ năm nay với chủ đề “Nước sạch và Vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”, cụ thể như sau:

Tổ chức tốt các hoạt động Thông tin – Giáo dục – Truyền thông: Tổ chức treo băng rôn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” từ ngày 15/4 – 15/5/2017 tại trụ sở làm việc của sở, ngành, tổ chức đoàn thể. Tổ chức cho cán bộ, nhân viên thực hiện tổng vệ sinh làm sạch đẹp cơ quan và khu vực xung quanh để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Treo băng rôn, áp phích với thông điệp tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Mỗi địa phương chọn một địa điểm để tổ chức lễ mít tinh phát động điểm hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” từ ngày 15/4 – 15/5/2017. Phát động các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và tầng lớp nhân dân tham gia phong trào tổng vệ sinh nơi ở, nơi công cộng; nạo vét khai thông cống rãnh, kênh mương; trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp; xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Tổ chức tham quan một công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền, vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả, bền vững; tăng cường quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn sau đầu tư mang lại hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân dụng an toàn; tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và khu vực công cộng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng chủ trì tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”. Sau Lễ mít tinh, phát động toàn thể lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện, công chức, viên chức, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, học sinh, công nhân và quần chúng nhân dân tham gia làm vệ sinh các khu vực công cộng, nơi ở, nơi làm việc; thu gom chất thải, khơi thông cống rãnh, phát quan bụi rậm nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường; quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề khoan giếng và hạn chế khoan giếng nhỏ lẻ khai thác nước ngầm ở những vùng có nguy cơ cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước ngầm; tổ chức truyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyên truyền, phát động các đơn vị, trường học, các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, xã, phường, thị trấn… trên địa bàn thực hiện treo băng rôn, áp phích tại trụ sở, trên các tuyến đường chính với các thông điệp tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường; vận động cán bộ, nhân viên hưởng ứng “Tuần lễ” bằng các việc làm thiết thực như: vệ sinh nơi làm việc, chăm sóc, trồng cây xanh tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng những nội dung và giải pháp cơ bản để hoàn thành Mục tiêu Chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung nông thôn, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi...

Tường Tú

Báo Tài nguyên & Môi trường