Bình Dương: Phòng ngừa từ xa ô nhiễm môi trường

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  22 Tháng Năm 2018 10:35:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã ban hành danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường (ONMT) trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý, góp phần cải thiện chất lượng môi trường trong khu vực.

Đồng thời, để phòng ngừa và hạn chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ONMT, sự cố môi trường, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp như: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ, đề án trọng tâm và 14 dự án ưu tiên đầu tư trong Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; ưu tiên thu hút các ngành nghề sạch, công nghệ sản xuất tiên tiến.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau khi cấp phép đầu tư; kiên quyết không cho những cơ sở mới chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải theo quy định đi vào hoạt động, không cấp phép cho các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp xả nước thải trực tiếp ra môi trường, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép.

PV MONRE