Họp Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” lần thứ ba

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  19 Tháng Tư 2017 11:07:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Để tổng kết hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” năm thứ nhất và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các hoạt động của dự án năm thứ hai, sáng ngày 21/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ ba.

Dự kiến Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo dự án sẽ chủ trì cuộc họp. Tham dự có các ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh/thành phố (Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên) và đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Cuộc họp sẽ tập trung vào việc xác nhận tiến độ dự án (phê duyệt báo cáo tiến độ); Tóm tắt kế hoạch hoạt động và kết quả dự kiến; Tóm tắt các vấn đề còn tồn tại và giải pháp. Đồng thời xác nhận sửa đổi đổi Ma trận thiết kế dự án (liên quan đến xây dựng thông tư).

 

Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông" hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản được xây dựng và triển khai trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2018. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường và năng lực thực thi công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông của các Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia dự án; qua đó hướng tới từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực sông, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường tại 3 lưu vực sông chính như: Sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.

MONRE