Phiên họp thứ 12 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch UB BVMT LVHT sông Đồng Nai

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  11 Tháng Mười Hai 2018 9:43:00 CH  |  Chủ đề: Hội thảo

Phiên họp thứ 12 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch UB BVMT LVHT sông Đồng Nai

Ngày 10/12, tại Đồng Nai, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Ủy ban BVMT LVHT song Đồng Nai) đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Phiên họp lần thứ 12 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai. 

Tham dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT, các Bộ ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Đồng Nai.

Cách đây tròn 10 năm, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg ngày 01/12/2008. Ủy ban BVMT LVHT song Đồng Nai là tổ chức chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng để thống nhất thực hiện “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020” theo Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập các Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông nói riêng. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai được trao cho Chủ tịch UBND các tỉnh thể hiện sự tin tưởng vào vai trò của từng địa phương trong nỗ lực bảo vệ môi trường các dòng sông chung.

 

Đến nay, trải qua 03 nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự chung sức phối hợp giữa các Bộ, ngành và 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực, việc triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong nỗ lực giải quyết triệt để ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, như: Đã đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát môi trường và cơ sở thông tin dữ liệu; công tác điều tra, thống kê nguồn thải đã được triển khai thực hiện hiệu quả; xây dựng, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách trong công tác bảo vệ môi trường; đầu tư mới hoặc nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị; công tác kiểm soát ô nhiễm do nước thải công nghiệp; các vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng và lưu vực sông. Đến nay, một số tỉnh/thành phố đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát và kiểm tra; góp phần đáng kể vào việc kiểm soát chất lượng nước và vệ sinh môi trường trên lưu vực sông.

 

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai thực hiện chức năng chỉ đạo, điều phối thông qua việc thảo luận và thống nhất tại các phiên họp toàn thể của Ủy ban; đã đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, như: thành lập tổ chức Ủy ban lưu vực sông mới, trong đó có Ủy ban lưu vực sông Đồng Nai trên cơ sở kiện toàn tổ chức và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban  bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; nghiên cứu ban hành cơ chế tài chính đặc thù; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020; dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải"; quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ tại Thông tư  số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT,…


Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai phát biểu tại Phiên họp

 

 

Năm 2019, căn cứ mục tiêu của Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 tại Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố thuộc Ủy ban BVMT LVHT song Đồng Nai sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai Đề án cho giai đoạn đến năm 2020 và từng năm, trước mắt cho năm 2019 trên cơ sở mục tiêu thực hiền Đề án đặt ra; đồng thời, tiếp tục rà soát, ban hành mới hoặc bổ sung kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch.  

 

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT lưu vực sông Đồng Nai; tháo gỡ các vướng mắc về mặt tài chính thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án BVMT sông Đồng Nai; đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường và phát triển bền vững liên quan đến LVHT sông Đồng Nai.

 

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND 11 tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai rà soát, lập danh sách, công bố và lên kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường mới phát sinh theo hướng dẫn của Bộ TN&MT…


Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT LVHT sông Đồng Nai nhiệm kỳ 2019 - 2020 cho đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

Cuối Phiên họp này đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nhiệm kỳ thứ 4 từ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái sang cho ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - nhận thay cho Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát biểu nhận chức vụ, thay mặt UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Lê Tuấn Quốc cam kết UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt trọng trách mà Ủy ban BVMT LVHT sông Đồng Nai giao trong nhiệm kỳ 2019 - 2020 - nhiệm kỳ tổng kết giai đoạn thực hiện Đề án đến năm 2020.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cũng tin tưởng: “Với sự quyết tâm cao của chính quyền tại 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực cùng sự quyết tâm của các Bộ, ngành và của Ủy ban BVMT sông Đồng Nai, đặc biệt là sự quan tâm sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tân Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai nhiệm năm 2019 - 2020 thì các mục tiêu của Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2020 sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, phát triển bền vững của các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai”.

 
(VEA)