Quy chế phối hợp: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tỉnh Đồng Nai; Tỉnh Bình Dương; Tỉnh Tây Ninh;...

Gửi bởi Admin  |  25 Tháng Năm 2017 5:55:00 SA  |  Chủ đề: Văn bản

Quy chế phối hợp: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tỉnh Đồng Nai; Tỉnh Bình Dương; Tỉnh Tây Ninh; Tỉnh Long An; Tỉnh Tiền Giang; Tỉnh Bình Phước và Tỉnh Lâm Đồng

Quy chế Quy định: 

Chương 1: Quy định chung

- Phạm vi áp dụng

- Đối tượng áp dụng

- Nguyên tắc phối hợp

Chương 2: Nội dung và Phương thức phối hợp

- Nội dung phối hợp

- Phương thức phối hợp

- Trách nhiệm của Sở, ngành và địa phương có liên quan

Chương 3: Tổ chức thực hiện

- Chế độ báo cáo

- Tổ chức thực hiện

Quy chế đã được các địa phương nêu trên thống nhất ban hành và đưa vào thực hiện từ ngày 06/01/2017

Toàn văn Quy chế phối hợp Số 37/QCPH-TPHCM-BRVT-DN-BD-TN-LA-TG-BP-LD