Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh

Gửi bởi Admin  |  07 Tháng Sáu 2017 5:32:00 SA  |  Chủ đề: Hội thảo Văn bản
Tại phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, đã diễn ra lễ ký kết Quy chế số 37/QCPH-TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-LA-TG-BP-LĐ về việc phối hợp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Tài nguyên khoáng sản và Bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bình Phước, Lâm Đồng.
 

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn giáp ranh các tỉnh và thành phố bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vùng giáp ranh. 

 

Theo Quy chế, việc phối hợp sẽ dựa trên các nguyên tắc đảm bảo tuân thủ  pháp luật về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đảm bảo tính đồng thuận trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở vùng giáp ranh nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, địa phương tham gia phối hợp; đảm bảo tính chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi vùng giáp ranh, từng địa bàn tỉnh, thành phố thành lập tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.  

 

Nội dung phối hợp trong Quy chế bao gồm: (1) phối hợp lấy ý kiến xây dựng các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trong phạm vi vùng giáp ranh; (2) phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trong phạm vi vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố; (3) phối hợp trong công tác chia sẻ thông tin.

 

Quy chế cũng quy định cụ thể phương thức phối hợp, đối với cơ quan chủ trì sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong phạm vi vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố; gửi văn bản đến cơ quan phối hợp đề nghị cử người tham gia phối hợp đối với kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc điện thoại theo đường dây nóng đối với trường hợp đột xuất; phân công trách nhiệm cho từng cơ quan phối hợp trên cơ sở phù hợp với chức năng và nhiệm vụ; khi cần thiết có thể lấy ý kiến của các sở ngành liên quan của các tỉnh, thành phố trong vùng giáp ranh về lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; trao đổi với các tỉnh, thành phố đối với các dự án nạo vét, duy tu các tuyến luồng đường thủy có tận khu khoáng sản, các dự án khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước ở vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố bằng hình thức văn bản hoặc tổ chức cuộc họp để thống nhất ý kiến trước khi gửi các Bộ, ngành; trao đổi với các tỉnh, thành phố bằng văn bản để tham khảo ý kiến khi thực hiện cấp phép khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước ở vùng giáp ranh nếu cần thiết.

 

Bên cạnh đó, cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia góp ý khi có đề nghị; tham gia tổ kiểm tra và chịu sự điều phối của cơ quan chủ trì. Trường hợp cơ quan phối hợp không thể tham dự thì phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan chủ trì hoặc điện thoại theo đường dây nóng đối với trường hợp đột xuất.

 

Trách nhiệm của các sở ngành và địa phương có liên quan cũng được quy định cụ thể trong quy chế này.  Theo đó, định kỳ hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả phối hợp thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trước ngày 10 tháng 12 hàng năm. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thảo luận, thống nhất nội dung báo cáo UBND tỉnh, thành phố xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

CTTĐT