Thông tin về sự việc cá chết trên sông La Ngà thuộc địa bàn xã La Ngà và xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  22 Tháng Năm 2018 9:16:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Thông tin về sự việc cá chết trên sông La Ngà thuộc địa bàn xã La Ngà và xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 21/5/2018, ngay khi nhận được thông tin về hiện tượng cá bè chết hàng loạt trên sông La Ngà thuộc địa bàn xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Môi trường đã chỉ đạo Cục Bảo vệ môi trường miền Nam trực thuộc Tổng cục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác minh nguyên nhân, nắm bắt thông tin kịp thời để có biện pháp xử lý.
​Từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 21/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế sự việc cá chết hàng loạt trên sông La Ngà.
Thông tin ban đầu về vụ việc này như sau:
1. Kết quả khảo sát hiện tượng cá chết trên lòng sông La Ngà
Tại thời điểm khảo sát ghi nhận khu vực phát hiện cá chết về phía thượng lưu cách cầu La Ngà khoảng 2,7 km và hạ lưu cách cầu La Ngà khoảng 02 km, cá chết trên sông chủ yếu tại các bè cá của các hộ dân ở phía thượng nguồn sông La Ngà, ngoài ra ghi nhận còn một số ít cá tự nhiên chết.
Về phía hạ nguồn sông La Ngà có 02 nguồn thải lớn gồm: Công ty Cổ phần Mía Đường La Ngà và Công ty TNHH AB Mauri, 02 vị trí xả thải này nằm trong phạm vi khu vực cá chết về phía hạ nguồn. Tuy nhiên, hiện nay, Công ty Cổ phần Mía Đường La Ngà không hoạt động sản xuất do hết mùa vụ, Công ty TNHH AB Mauri đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát vào ngày 07/5/2018, có thực hiện thu mẫu nước thải sau xử lý, kết quả theo dõi quan trắc tự động nước thải truyền ổn định về Sở Tài nguyên và Môi trường (đến nay kết quả quan trắc tự động chưa vượt ngưỡng theo quy định).
Vào lúc 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 45 phút, Đoàn tiến hành khảo sát khu vực cá chết trên sông La Ngà. Qua quan sát bằng mắt thường cho thấy chất lượng nước mặt có độ đục cao (nước mặt có màu vàng do phù sa) do trước đó có mưa lớn kéo dài từ 17 giờ 00 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 20/5/2018, theo người dân phản ánh hiện tượng cá chết bắt đầu từ 19 giờ 00 phút ngày 20/5/2018 đến khoảng 01 giờ 00 phút ngày 21/5/2018.
Theo ghi nhận tại biên bản của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Định Quán số lượng hộ dân bị thiệt hại khoảng 80 hộ, 342 dèo, số lượng cá chết theo thông tin của hộ có cá chết kê khai với tổng khối lượng khoảng 1.548,45 tấn.
Tiếp đó, Đoàn tiếp tục khảo sát các chi lưu đổ vào sông La Ngà từ phía thượng nguồn gồm 03 suối: Suối Tam Bung (là nguồn tiếp nhận nước thải của xã Gia Kiệm, Gia Tân huyện Thống Nhất và xã Phú Túc huyện Định Quán), cống Ba Miệng (là suối tiếp nhận nước thải của KCN Định Quán) và 1 suối nhỏ.
Qua khảo sát cho thấy cống Ba Miệng và suối nhỏ hiện không có dòng chảy, hiện có suối Tam Bung có lưu lượng nước lớn đang đổ vào sông La Ngà, theo thông tin của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán cho biết UBND huyện Định Quán sẽ phối hợp làm việc với UBND huyện Thống Nhất để rà soát các nguồn thải đổ vào suối Tam Bung.
Kết quả đo nhanh hàm lượng DO do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường ghi nhận khoảng 4,5 - 6,1 mg/l tại các điểm có cá chết trên sông La Ngà về phía thượng nguồn, tại suối Tam Bung hàm lượng DO là 5,74 mg/l.
2. Kết quả thu mẫu nước mặt và mẫu thủy sinh
Đoàn khảo sát đã tiến hành lấy 03 mẫu nước mặt, 01 mẫu thủy sinh trên sông La Ngà và 01 mẫu nước mặt tại suối Tam Bung (vị trí cầu Tam Bung).
Thông số phân tích đối với 03 mẫu nước mặt gồm: Nhiệt độ, pH, DO, COD, BOD5, TSS, độ đục, EC, NH4+, Nitrit, Nitrat, Photphat, As, Pb, Zn, Fe, Phenol, tổng dầu mỡ, Aldrin, Heptaclor, E.Coli, Coliform (22 thông số).
Thông số phân tích thủy sinh (cây Lục Bình) gồm: pH, As, Pb, Cd, Zn, Ni, Hg, Cr6+, tổng Xianua, Benzen, Toluen (11 thông số).
Ngoài ra, vào trước đó cùng ngày Chi cục Thủy sản có thực hiện thu 13 mẫu nước và 04 mẫu cá, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thu 04 mẫu cá/02 hộ.
Trên cơ sở kết quả khảo sát hiện tượng cá chết và phân tích mẫu nước mặt và thủy sinh trên sông La Ngà, Tổng cục Môi trường sẽ chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương, các bên liên quan để có biện pháp giải quyết, xử lý vụ việc nêu trên.
 
(VEA)