TP.HCM: Các nguyên tắc đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  14 Tháng Năm 2018 5:07:00 SA  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

UBND TPHCM vừa ban hành bộ nguyên tắc làm cơ sở để triển khai đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.


Ảnh: Theo Internet

Trong quy định liên quan đến hoạt động tổ chức đấu thầu quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu UBND các quận huyện phải tính đến yếu tố ưu tiên cho những đơn vị tham gia đấu thầu có khả năng tiếp nhận lại lực lượng lao động đang làm việc tại các công ty dịch vụ công ích quận huyện.

Đơn vị trúng thầu tiếp nhận lại lao động hiện hữu phải đảm bảo các điều kiện thời gian cho người lao động được tiếp nhận lại là ít nhất 1 năm, với mức lương cơ sở theo đúng quy định. Ngoài ra, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động cũng phải được đơn vị trúng thầu đảm bảo theo đúng quy định. Tùy theo tỷ lệ tiếp nhận lại lao động ở mức 70% trở xuống mà thứ tự ưu tiên chọn thầu cũng sẽ tương ứng.

Để khuyến khích đầu tư phương tiện vận chuyển mới nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh trên địa bàn thành phố, đồng thời cân nhắc yếu tố hỗ trợ thiệt hại cho các công ty dịch vụ công ích quận huyện khi các đơn vị này không thể đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ phương tiện mới quá cao so với điều kiện cơ sở đang sở hữu, thành phố cũng đề nghị UBND quận huyện nghiên cứu đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá theo thứ tự ưu tiên; trong đó, có yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển và tỷ lệ % phương tiện mới trong hồ sơ mời thầu. Nhà thầu phải đảm bảo năng lực vận chuyển với phương tiện mới, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vệ sinh môi trường theo quy định của các cơ quan chuyên ngành.

Các phương tiện này phù hợp với công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, đáp ứng chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn. Cụ thể ưu tiên các nhà thầu đáp ứng yêu cầu theo thứ tự 30% phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vệ sinh môi trường, có năm sản xuất cách thời điểm tổ chức đấu thầu dưới hoặc bằng 5 năm; 20% phương tiện vận chuyển đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vệ sinh môi trường có năm sản xuất cách thời điểm tổ chức đấu thầu 7 năm.

Ngoài ra, các nhà thầu cũng cần có giải pháp kết nối hiệu quả giữa đơn vị thu gom tại nguồn hoặc hoán đổi đường dây thu gom tại nguồn để đồng bộ với công tác vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; ưu tiên nhà thầu có thể thuê lại trang thiết bị và phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vệ sinh môi trường của các đơn vị đang thực hiện trên địa bàn quận huyện hiện hữu. 

Theo UBND TPHCM, để triển khai hiệu quả công tác đấu thầu trong lĩnh vực quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố, trước hết về phía quận huyện phải xác định rõ thời gian, hình thức triển khai đấu thầu. Các tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm, trang thiết bị phương tiện và phương án sử dụng lao động… phải được công khai, minh bạch đến từng đơn vị tham gia đấu thầu. Về cơ sở để định lượng giá làm cơ sở mời thầu cũng đòi hỏi các quận huyện phải tính đúng, tính đủ khối lượng chất thải rắn trên địa bàn, lộ trình thu gom và vận chuyển…

PV MONRE