TP.HCM: Những trọng tâm công tác bảo vệ môi trường năm 2018

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  16 Tháng Giêng 2018 10:02:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành, quận, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp như chương trình giảm ô nhiễm môi trường có các chỉ tiêu gắn chặt với các chương trình giảm ùn tác giao thông, giảm ngập nước, chỉnh trang đô thị.

Đồng thời, Sở tăng cường phối hợp giữa các Sở ngành trong quá trình tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xử lý nước thải tập trung, xử lý chất thải rắn và năng lượng tái tạo; chỉ tiêu về giảm ô nhiễm nước mặt và ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải gây ra.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm mới là tiếp tục hoàn thiện, thống nhất hệ thống cơ sở dữ liệu và tin học hóa việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải công nghiệp (nước thải, khí thải), nước thải y tế, nước thải sinh hoạt từ hoạt động thương mại - dịch vụ. Đặc biệt, tăng cường giám sát các nguồn thải công nghiệp; đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường; tham mưu, đề xuất các chính sách bảo vệ môi trường phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng sẽ đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp liên tịch về bảo vệ môi trường giữa các cơ quan Nhà nước. Kiên trì phát động, vận động và tổ chức phong trào hành động thiết thực bảo vệ môi trường sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhằm vận động nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, như phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phân loại chất thải nguy hại; hạn chế sử dụng túi ni-lon, không xả rác, không làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Tham gia vệ sinh đường phố, khu dân cư, trồng cây xanh. Khuyến khích và chia sẻ các giải pháp, sáng kiến bảo vệ môi trường trong sinh viên, học sinh, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

K.Linh

MONRE