UBND tỉnh Đồng Nai: Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017"

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  25 Tháng Giêng 2018 3:54:00 SA  |  Chủ đề: Văn bản

UBND tỉnh Đồng Nai: Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017"

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 4767/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017". Cụ thể như sau: